doctor-foto
Dr Dimitrije Burzan
Direktor / Specijalista opšte hirurgije Vidi više informacija
doctor-foto
Dr Nikola Bašić
Specijalista urgentne medicine Vidi više informacija
doctor-foto
Dr Radomir Rakočević
specijalista radiologije Vidi više informacija
doctor-foto
Primarijus dr Edita Bašović
Specijalista pedijatrije Vidi više informacija
doctor-foto
Dr Sandra Vujović
Neurolog Vidi više informacija
doctor-foto
Dr Vanja Karađinović
Onkolog Vidi više informacija
doctor-foto
Dr Nebojša Brnović
Internista Vidi više informacija
doctor-foto
Dr Ivan Đorđević
ORL Vidi više informacija
doctor-foto
Dr Vlado Vučelić
Specijalista hirurgije / Onko hirurg dojke Vidi više informacija
doctor-foto
Dr Filip Uskoković
Specijalista grudne hirurgije

Vidi više informacija
doctor-foto
Milica Pušonjić
Dječiji psiholog Vidi više informacija
doctor-foto
Magistar Dragana Tvrdišić
Djeciji psiholog Vidi više informacija
doctor-foto
Olga Popović
Defektolog / Logoped Vidi više informacija
doctor-foto
Dr Marko Vuković
Specijalista urologije Vidi više informacija
doctor-foto
Dr Ivan Krgović
Specijalista dječije psihijatrije
Vidi više informacija
doctor-foto
Dr Ivana Šiljak
Specijalista psihijatrije Vidi više informacija
doctor-foto
Vasilisa Maričević
Medicinska sestra Vidi više informacija

Srećni pacijenti

Stručni doktori

Najkvalitetnija oprema

Šta kažu naši pacijenti

Njihove izjave: